Ako imate sreće, Vaše liječenje će doći u obliku kakav očekujete. A ako zaista imate sreće, Vaše liječenje će doći u obliku o kakvom niste ni sanjali, onakav kakav je Univerzum planirao za Vas.


Strah nije ništa drugo do odsustvo ljubavi, baš kao
što je mrak odsustvo svetlosti.

Dr Erik Perl

Rekonektivno liječenje je više nego energetsko liječenje. Ovdje se radi o donošenju svjetlosti na našu planetu i o ponovnom povezivanju DNK lanaca i regeneraciji "niti". Uspostavlja se komunikacija izmedu uzvišene svijesti klijenta i uzvišene inteligencije. Lijecenje se događa za vrijeme tog procesa.

Rekonekcija je objedinjeni proces povezivanja s Univerzumom koji omogucava da se desi Rekonektivno izliječenje. Ta izliječenja i evolutivne frekvencije pripadaju novom talasnom opsegu pristiglom putem spektra svjetlosti i informacije. Preko rekonekcije omogućena nam je interakcija s tim novim nivoima svjetlosti i informacije, i samo kroz te nove nivoe svjetlosti i informacije u stanju smo da se povežemo.

Rekonektivno liječenje je oblik lijecenja koji se prvi put javlja na našoj planeti. Ono nas povezuje sa sveukupnošcu Univerzuma, kao što nas povezuje i sa sveukupnošcu našeg bica, s onim što zaista jesmo. Smatra se da može ponovo da nas poveže s Univerzumom i našom sopstvenom suštinom - ne samo kroz novi set ljekovitih frekvencija, nego, lako je moguće, preko sasvim novog talasnog opsega (frekventni opseg koji se koristi za slanje elektricnih signala). Stvarnost njegovog postojanja jasno je dokazana - i u praksi i u naucnim laboratorijama.

U domenu liječenja, mnoge tehnike koje su prošle ispit vremena i dalje djeluju uspješno kako su uvijek i djelovale, samo što sada posjedujemo više, a i sami smo nešto više, tako da stare tehnike više nisu dovoljne. Dobre kakve su uvijek bile s našim novim, proširenim parametrima više nisu odgovarajuće, kao što ni fenjeri ne bi bili pogodni da se koriste kao automobilski farovi, mada i dalje sasvim lijepo mogu da posluže na kocijama s konjima.

Rekonektivno liječenje nije "tehnika". To je prvo što ga izdvaja od ostalih oblika liječenja za koje ste čuli. Sve iscjeliteljske tehnike koje smo do sada imali na našoj planeti bile su podskup Rekonektivnog liječenja. One su bile samo letimično sagledavanje nekih njegovih aspekata.

Izliječenje je vraćanje u ravnotežu. Svaki zdravstveni izazov predstavlja kombinaciju fizickog, mentalnog, duhovnog i emotivnog (i vjerovatno još nekih razvrstavanja za koja nemamo riječi). Mi jednostavno razvrstavamo prema preovladujućem obeležju. Rekonektivno liječenje ne "tretira" nešto odredeno. Ako u njegovom prisustvu sebi dozvolite da ponovo uspostavite ravnotežu, kao što to mnogi čine, onda vi to i činite. Jednostavno činite. Namjera Rekonektivnog liječenja je izliječenje, bilo ono na fizičkom, mentalnom, emotivnom, duhovnom ili bilo kojem drugom nivou.

Naučnici koji vrše istraživanja povezuju Rekonektivno liječenje sa teorijom kvantne fizike. Laboratorija za razvoj svijesti i zdravlja i ljudske energije (direktor prof. dr Geri Svarc neurolog, psihijatar, hirurg) u Arizoni obavila je više istraživanja sa dr Ericom Perlom i saradnicima. Eksperimenti su pokazali da 83% pacijenata registruje energiju koja se ponaša kao elektromagnetni signal koji se registruje pokretima očiju i registracijom moždanih talasa.

Rekonektivno liječenje začuđujuće je jednostavno, kao dječija igra, a ustvari izuzetno efikasno. Ovdje je moć više inteligencije na djelu. Praktičar Rekonektivnog liječenja je tu samo da pomogne da se napravi konekcija, da omogući da se ponovo uspostavi harmonija izmedu čovjeka i Univerzuma, harmonija sa Bogom.

Frekvencije ovog rekonektivnog kontinuuma ne slabe s udaljenošću. To je zato što do iscjeljenja i transformacije dolazi putem razmene informacija - svetlosti i informacija, da budem precizan.

Dr Erik Perl

To što radiš je rekonekcija lanaca. To što radiš je rekonekcija struna.

Dr Erik Perl